(PDF) Instrukcja obsługi: Poziomica z interfejsem graficznym

Instrukcja obsługi do poziomicy wagarskiej.

.