Monitoring pionowania i poziomowania wiszących pomostów roboczych

W drugiej połowie kwietnia br. nawiązałem kontakty z firmą Centrum Projektowe Miedzi CUPRUM – PROJEKT Sp. z o.o. z Wrocławia. Współpraca zaowocowała wprowadzeniem do projektu wykonawczego „Pomocnicze wyposażenie kompleksu szybu: Monitoring kontroli naciągu lin prowadniczo – nośnych”, realizowanego dla KGHM Polska Miedź S.A., układu pomiaru położenia pomostu – poziomicy elektronicznej.

Temat stanowi kontynuacje wieloletniej pracy realizowanej w Zespole Transportu Linowego CUPRUM  – Projekt S. z o.o. Rozwiązanie jest nowatorskie, a zainteresowanie środowisk górniczych skłoniło nas do przygotowania wspólnego wystąpienia na III Międzynarodową Konferencję:

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWIE I EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

organizowaną przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Ustroniu w dniach 15-17.06.2011.

Referat ma tytuł: „Monitoring pionowania i poziomowania wiszących pomostów roboczych, jako skuteczna metoda zapewnienia właściwej lokalizacji pomostu w czasie głębienia szybu”.

Referat przedstawia kierunek rozwoju projektowanego rozwiązania monitoringu i pozycjonowania pomostu roboczego wiszącego w drążonym szybie kopalnianym, poprzez pomiar sił występujących w linach nośnych i prowadniczo-nośnych zawieszenia pomostu oraz pomiar położenia pomostu przy pomocy poziomicy elektronicznej opracowanej przeze mnie. Zarysowuje także koncepcję zintegrowanego układu pomiarowego i sterującego położeniem pomostu w świetle drążonego szybu.

.