Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

III Międzynarodowa Konferencja: „PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWIE I EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICTWA PODZIEMNEGO” zorganizowana przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Ustroniu w dniach 15-17.06.2011 skupiła ponad 140 uczestników.

Nasz referat, przygotowany wspólnie przez CPM Cuprum-Projekt Sp. z o.o. i mnie: „Monitoring pionowania i poziomowania wiszących pomostów roboczych, jako skuteczna metoda zapewnienia właściwej lokalizacji pomostu w czasie głębienia szybu” spotkał się z dużym zainteresowaniem. Prezentacja modelu systemu poziomowania pomostu w szybie, którą pokazałem w trakcie sesji, została przyjęta entuzjastycznie. Gratulacje, które otrzymałem od przewodniczącego sesji prof. dr hab. inż. Józefa Hansela z AGH z Krakowa, stanowią dowód, że zarówno temat jak i sposób jego przedstawienia były dla ludzi z branży górniczej godne zainteresowania.

Czytelnicy zainteresowani tematem mogą zapoznać się z naszym tekstem: Referat III MK CBiDGP 2011.

Prezentacja, pokazana na konferencji  dostępna jest po kliknięciu linku: Prezentacja-konferencja CUPRUM Projekt + DSC.

Dodatkowo dostępne są filmy z obiektu (szyb w trakcie drążenia),

i modelu, przygotowanego dla ewaluacji algorytmów i metody pomiarowej.

Napisz swój komentarz