Poprawa jakości informacji wizualizującej monitoring pionowania i poziomowania wiszących pomostów roboczych

Kontynuując temat, podjęty w drugiej połowie kwietnia br., z inspiracji firmy Centrum Projektowe Miedzi CUPRUM – PROJEKT Sp. z o.o. z Wrocławia, związany z wykorzystaniem poziomicy elektronicznej mojego autorstwa, stworzyłem nowa wersję programu pomiarowo-wizualizującego.

Cel, jaki postawiłem sobie na tym etapie, to opracowanie skutecznego algorytmu, stanowiącego podstawę systemu eksperckiego, który w prosty i łatwy do zrozumienia sposób będzie wspierał osoby obsługujące kompleks czterech-ośmiu wciągarek, przy poziomowaniu pomostu roboczego, w trakcie drążenia szybu. We współpracy z dr inż. Michałem Mellerem z Katedry Systemów Automatyki Politechniki Gdańskiej, powstał algorytm wspomagający decyzję o kolejności i wielkości zmian długości lin nośnych i prowadniczo-nośnych przy poziomowaniu i pionowaniu wiszących pomostów roboczych. W dalszej przyszłości planowane jest opracowanie rozwiązania, które będzie realizowało te czynności automatycznie, po wydaniu pojedynczej komendy dla całego zespołu wciągarek.

Zagadnienie to, jako koncepcja,  było wcześniej prezentowane na III Międzynarodowej Konferencji: „PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWIE I EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICTWA PODZIEMNEGO” zorganizowanej przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Ustroniu w dniach 15-17.06.2011.

Aktualny postęp prac w projekcie został opisany  w kolejnym  referacie: „Poprawa jakości informacji wizualizującej monitoring pionowania i poziomowania wiszących pomostów roboczych jako sposób na redukcję stresu u obsługi i poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy.”

Materiał został przyjęty przez Komitet Naukowy do przedstawienia na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej TRANSPORT SZYBOWY, organizowanej przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG, pod Patronatem Honorowym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, 19-21 września 2011 r. – Rytro.

Napisz swój komentarz