Prawa Autorskie

Copyright © DSC Andrzej Józef Majewski.

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność DSC Andrzej Józef Majewski lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z DSC Andrzej Józef Majewski.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez DSC Andrzej Józef Majewski w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na tej Stronie były jak najbardziej prawidłowe, DSC Andrzej Józef Majewski (Autor) nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Autor nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń, rysunków lub innych informacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik akceptuje, że opieranie się na takich opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach i rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są i w jakiej są dostępne.

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy, nieatualność lub nieautentyczność jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie.

.