Legalizacja wagi – typowe problemy

Legalizacja wagi (interesują nas wagi przemysłowe – szczególnie wagi samochodowe) z reguły jest poprzedzana czynnościami sprawdzającymi poprawność wskazań na całej powierzchni platformy wagowej. Krytycznym elementem tego zadania jest stwierdzenie, czy czujniki tensometryczne w wadze są poprawnie ustawione.

Ze względu na możliwość uginania się platformy, czujniki tensometryczne w wagach samochodowych zwykle ustawia się w odwrócone “V”,  aby po obciążeniu platformy wagi, skompensować ugięcie jej pomostu, a wszystkie czujniki tensometryczne przyjęły pozycję pionową. Poniższy rysunek trochę przejaskrawia problem, ale pokazuje jego istotę.

Ugięcie pomostu -> odchylenie czujników

O ile już samo pionowe ustawienie czujników sprawia spore problemy, to ustawienie ich pochyło, pod właściwym kątem, w zamierzoną stronę jest zwykle niewykonalne bez właściwego oprzyrządowania. Pamiętajmy, że wagi mają od czterech do nawet ośmiu czujników tensometrycznych, a rozłożenie masy pojazdu na platformie zwykle bywa  nierównomierne. Dodatkowo na dokładność wagi, brak odchyłek wskazań w narożach i liniowość wpływa ustawienie czujników tensometrycznych na jednakowej wysokości, gwarantująca równomierny rozkład obciążenia na wszystkie punkty podparcia platformy czy platform w wagach wielosegmentowych.

Rozwiązaniem tego problemu jest poziomica wagarska, przy pomocy której można błyskawicznie i z dużą dokładnością ustalić ustawienie każdego z czujników tensometrycznych w płaszczyźnie pomostu i wypoziomowanie platform.

Poziomica elektroniczna dla budujących i serwisujących wagi samochodowe, zbiornikowe i inne wagi przemysłowe

Za pomocą tego typu poziomicy – przekazującej informacje zdalnie,  po kablu lub przez radio, do komputera lub bezpośrednio na wyświetlacz – można z dokładnością lepszą niż 0,2° (rozdzielczość 0,06°) ustawić każdy z czujników tensometrycznych tak, aby przy dowolnym obciążeniu platformy, w zakresie nośności wagi, wynik pomiaru mieścił się w granicy dopuszczalnych błędów. Zakładam, że czujniki tensometryczne i elektronika wagi są sprawne, pomost jest dostatecznie prosty, sztywny i prawidłowo podparty na wszystkich czujnikach.

Przewagą poziomicy wagarskiej nad typowymi poziomicami (także elektronicznymi), jest jej przystosowanie do pomiarów ustawienia czujników tensometrycznych w dwóch osiach jednocześnie.

Poziomica wagarska będzie też bardzo przydatna przy ustalaniu wypoziomowania platformy oraz zakresu jej ugięcia w zależności od obciążenia.

.