Nowy projekt: Poziomica wagarska

W codziennej praktyce firm instalujących i serwisujących wieloczujnikowe wagi platformowe i zbiornikowe często pojawia się problem precyzyjnego ustawienia czujników tensometrycznych. Odchylenie osi roboczej czujników tensometrycznych od pionu skutkuje zaniżaniem wskazań wagi, zwiększeniem błędów przy niecentrycznym obciążeniu platformy wagi, czy nieakceptowalną niestabilnością wskazań. Każde z tych zjawisk jest zazwyczaj przyczyną reklamacji, skutkuje wezwaniem serwisu i naraża Właściciela wagi na kłopoty a Wykonawcę lub Firmę Serwisującą zmusza do wizyty w miejscu zainstalowania wagi.

Wystąpienie tego typu zjawiska, jako skutku długotrwałej eksploatacji wagi nie martwi nikogo poza Właścicielem wagi, ale jeżeli występuje już na etapie uruchamiania nowej wagi lub jest zjawiskiem zaobserwowanym po wizycie serwisu, potrafi zabrać spokój Wagarzowi i narazić Go na dodatkowe wydatki dla przywrócenia oczekiwanego rezultatu. Rezultatu, którym zawsze jest stabilność wskazań wagi, powtarzalność wyników i odporność na typowe warunki, w których waga jest eksploatowana.

Poziomica wagarska pod wagi samochodowe, zbiornikowe i inne wagi przemysłowe

Poziomica wagarska - trzy rodzaje elektroniki, dwie wielkości

Proponowane rozwiązanie – poziomica wagarska nie eliminuje oczywiście błędów ustawienia czujników tensometrycznych, ale pozwala błyskawicznie i z dużą dokładnością określić, czy czujnik jest prawidłowo ustawiony -w pionie. Występujące błędy ustawienia w obu prostopadłych osiach są w czytelny sposób sygnalizowane, a wskazanie wprost sugeruje wielkość i kierunek korekty ustawienia czujnika dla osiągnięcia prawidłowego położenia.

Zobacz szczegóły…

.