Korektor pochylenia v.2

Po ponad półrocznym okresie obecności na rynku pierwszej wersji korektorów pochylenia wag taśmociągowych,  udostępniliśmy wersję II.

Od wersji I różni się stopniem zasilającym. Przemysłowe warunki, w których instalowane są wagi taśmociągowe, cechuje niestałość napięcia na liniach zasilających  i znaczny poziom występujących zakłóceń. Doświadczenia eksploatacyjne pokazały nam, że stopień zasilający musi wykazywać odporność na znaczne odchylenia od nominalnej wartości napięcia zasilającego. Zasilacz liniowy w takiej sytuacji wykazuje zdecydowanie zbyt małą sprawność. Dlatego w wersji II pierwszy stopień konwersji napięcia zasilania został wykonany jako przetwornica impulsowa.

Korektor pochylenia V1

Cyfrowy korektor pochylenia wagi taśmociągowej z czujnikiem MEMS v.1

Korektor pochylenia V2

Cyfrowy korektor pochylenia wagi taśmociągowej z czujnikiem MEMS v.2

Średni prąd zasilania korektora, przy napięci zasilania równym 24V, wynosi tylko 15.5mA. Zmiany prądu w trakcie pracy mieszczą się w przedziale 14.8mA – 16.7mA. Straty mocy w zasilaczu liniowym, zastosowanym w wersji I, sięgały 1150mW. Zasilacz impulsowy pozwolił na zmniejszenie tych strat blisko dwunastokrotnie! Jednocześnie zwiększyła się stabilność pracy korektora w skrajnych zakresach napięcia zasilania (Uz<12V lub Uz>26V).

Napisz swój komentarz